before
after

Sala Królewska - w głębi dekoracja okalająca niezachowany portret cesarza Wilhelma II